Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MIWA Technologies, a.s., sídlem v Praze 7 – Holešovice, Plynární 1617/10, IČ 04331311.

Využití a zpracování osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (GDPR).

Informace, které nám dobrovolně poskytnete, budou využity k účelu, pro který jste nám je předali. Vaše údaje nepředáme bez vašeho výslovného souhlasu třetí straně, pokud nám to nebude ukládat nebo umožňovat zákon. Rovněž s nimi budeme nakládat s maximální důvěrností. 

Jste oprávněni vznášet námitky proti využití vašich osobních údajů za účelem reklamy, průzkumu trhu či veřejného mínění.  Rovněž máte právo vyžádat si u nás přístup k uloženým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

V případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše stránky pravidelně aktualizujeme v souladu s nejnovějšími bezpečnostními technickými opatřeními, abychom zabránili případnému úniku či zneužití Vašich osobních údajů.

Naše stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu pomocí cookies.