Často kladené dotazy

Obecné

Co je MIWA?

MIWA je inovativní nákupní a logistický systém navržený tak, aby eliminoval jednorázové obaly. Využívá opakovaně použitelné obaly s inteligentními prvky, a zajišťuje tak pohodlné nakupování a zároveň výrazně snižuje množství obalového odpadu v celém dodavatelském řetězci. MIWA minimalizuje ekologickou stopu až o 71 % ve srovnání s běžnými jednorázovými obaly, což potvrdila nezávislá studie LCA provedená Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v roce 2018.

Co znamená zkratka MIWA?

MIWA je zkratka pro MInimum WAste (minimum odpadu), což vyjadřuje naše poslání rozšířit možnost nakupování bez jednorázových obalů a minimalizovat produkci odpadu. Nabídkou alternativy k jednorázovým obalům se MIWA snaží bojovat proti nadměrnému používání plastů a dalších obalových materiálů a snižovat dopad na životní prostředí.

Proč nestačí odpad recyklovat? V čem je MIWA lepší?

Recyklace, která byla kdysi považována za vhodné univerzální řešení, se ukázala jako neefektivní, energeticky náročná a nákladná. Přestože je recyklace nezbytná, má svá omezení a materiály během procesu ztrácí svou kvalitu a hodnotu. Například neuvěřitelných 91 % plastových odpadů se nerecykluje z důvodu špatné kvality materiálu, kontaminace nebo příliš velkého množství různých druhů plastů použitých v jednom výrobku, které nelze oddělit. Většina plastového odpadu stále končí ve spalovnách nebo na skládkách. Náš přístup je založený na oběhovém hospodářství a má za cíl upřednostňovat prevenci vzniku odpadu či opětovné použití před recyklací a spalováním či skládkováním, v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady.

Proč používá MIWA plast? Proč ne sklo nebo papír?

MIWA volí plastové nádoby kvůli jejich odolnosti, možnosti opakovaného použití a recyklace. Použití monomateriálu, který je snadno recyklovatelný, zajišťuje efektivní využití materiálu a minimální produkci odpadu. Plast nabízí funkční výhody, včetně nižší hmotnosti, a tím i nižších emisí při přepravě ve srovnání se sklem, a odolnost - snadno odolává poškození při opakovaném používání a sanitaci.

Neskončí MIWA obaly v běžném odpadu?

Systém MIWA funguje na principu uzavřeného cyklu, který zajišťuje řízený oběh B2B obalů mezi výrobci zboží, prodejními místy a servisním centrem MIWA a minimalizuje tak odpad ze sekundárních přepravních obalů. Systém uzavřené smyčky přesahuje až na úroveň B2C k zákazníkům supermarketů, kteří mohou využít k nákupu opakovaně použitelné chytré nádoby MIWA. Díky sledování dat se žádné obaly neztrácejí ani se nevyhazují jako běžný odpad. 

Musím použít chytrou nádobu MIWA, nebo si mohu přinést vlastní?

Používání chytrých nádob není povinné. Můžete si také přinést vlastní nádobu s dostatečně širokým hrdlem.

Jak dlouho MIWA nádoby vydrží?

Obaly MIWA jsou navrženy tak, aby měly dlouhou životnost. Kapsle vydrží až 300 cyklů, přičemž materiál (polypropylen) lze recyklovat až desetkrát, což prodlužuje jeho životnost až na 3000 cyklů. Spotřebitelské chytré nádoby vydrží na více použití, obvykle na desítky, a lze je 2-3krát recyklovat.

V čem je řešení MIWA výhodnější než jednorázové obaly?

Jednorázové obaly produkují 141 milionů tun odpadu ročně, což zatěžuje životní prostředí a plýtvá zdroje. Společnost MIWA prosazuje opakovaně použitelné obaly, které jsou v souladu se změnami legislativy, globálními iniciativami a závazky minimalizovat množství odpadu z jednorázových obalů. Nezávislá studie LCA provedená Vysokou školou chemicko-technologickou ukázala, že MIWA snižuje celkový dopad na životní prostředí až o 71 % ve srovnání s jednorázovými obaly, včetně dopravy a čištění obalů, a snižuje materiálovou stopu až o 90 % a uhlíkovou stopu o 62 %.

Sledujete reálné dopady MIWA na životní prostředí?

Ano, pečlivě sledujeme dopad na životní prostředí díky NFC čipům na našich obalech. Ty nám umožňují monitorovat přepravní vzdálenosti a četnost použití a podle toho optimalizovat naše procesy. Naše plány do budoucna zahrnují zpřístupnění těchto údajů zákazníkům prostřednictvím aplikace MIWA a odměňování zákazníků za jejich odpovědné nakupování poskytováním slev na základě opakovaného používání chytrých nádob.

Jak MIWA funguje? Liší se od klasických bezobalových obchodů?

MIWA transformuje dodavatelský řetězec využitím principů oběhového hospodářství a vytváří uzavřený systém opakovaně použitelných standardizovaných obalů, které se pohybují mezi výrobci produktů, obchody a servisním centrem MIWA. Na rozdíl od tradičních bezobalových obchodů spočívá klíčová výhoda společnosti MIWA v cirkularitě, řízené daty. Tento inovativní přístup vylepšuje stávající obchodní logistiku, aniž by ji narušoval, a nabízí ekonomické i ekologické výhody. MIWA poskytuje komplexní technologicko-logistické řešení, které je určeno pro mainstreamové použití v supermarketech a řeší problémy hygieny a škálovatelnosti, které omezují tradiční bezobalové obchody. Ty často nesplňují základní provozně-logistické standardy, na rozdíl od systému MIWA.

Jak se kapsle plní zbožím? Jsou dodrženy hygienické standardy?

V našem systému zajišťujeme naprostou hygieničnost. Výrobci produktů plní a uzavírají kapsle, které zachovávají integritu výrobku až do okamžiku jeho zakoupení a zabraňují manipulaci s otevřeným výrobkem v obchodech. Vnitřní hygienické vložky v kapslích chrání kvalitu výrobku. Pro provozování systému MIWA nejsou potřeba specializované prostory nebo personál v supermarketech. NFC čipy v kapslích umožňují nepřetržité sledování doby trvanlivosti výrobku a zabraňují vzájemné kontaminaci, což je pro globální hygienické a bezpečnostní standardy výrobců zásadní.

Jak MIWA zajišťuje hygienu a kvalitu potravin v prodejně?

MIWA používá materiály určené pro styk s potravinami. I když je kapsle otevřená, sekundární těsnost zajištěná silikonovou trubicí a svorkami dávkovacího ventilu chrání výrobek před vnějším prostředím a zajišťuje stálou kvalitu výrobku.

Které produkty lze z MIWA prodávat?

V současné době lze do MIWA umístit více než 90 trvanlivých výrobků, jako jsou ořechy, rýže, káva, luštěniny, obiloviny, těstoviny, koření a prací prostředky. V současné době testujeme technologii pro tekuté výrobky, abychom rozšířili portfolio produktů. Kapsle MIWA obsahují stejné produkty, které jsou prodávány v jednorázových obalech.

Výrobce

Zajímají zákazníky taková řešení?

Ano, průzkumy provedené v různých zemích ukazují, že více než 80 % spotřebitelů vyjadřuje ochotu chovat se odpovědně a používat opakovaně použitelné obaly, pokud jsou řešení pohodlná a cenově výhodná. Společnost MIWA nabízí elegantní a rychlé nakupování, které trvá jen několik sekund, což odpovídá preferencím zákazníků.

Jak se do procesu zapojí výrobci produktů?

MIWA podporuje výrobce při zapojení se do procesu a poskytuje všechny potřebné nástroje pro balení výrobků do kapslí. Jako obchodník nás můžete propojit se svým preferovaným výrobcem, či vás propojíme my s firmami, se kterými již spolupracujeme.

Prodejní místo

Kolik stojí instalace MIWA v obchodě?

U zákazníků vždy provádíme pilotní testování a přizpůsobujeme obchodní model tak, aby vyhovoval konkrétním podmínkám a požadavkům každého zákazníka. Náš přístup je přizpůsoben individuálním potřebám a může se lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou specifikace prodejny a rozsah využití.

Jaký je postup, chci-li MIWA instalovat u sebe v obchodě?

Implementace MIWA zahrnuje třífázový proces: definici konceptu, volbu produktů a zapojení výrobců, a instalaci systému.

Je proces instalace složitý?

Náš servisní tým zajišťuje dodávku, montáž modulů MIWA v prodejně a poskytuje školení provozovatelům prodejen v počáteční fázi. Servisní podpora MIWA je vždy k dispozici.

Jaký může být vzhled a branding technologie?

Při implementaci je design modulu MIWA přizpůsoben dle vašich preferencí a následně odsouhlasen.

Jaké jsou požadavky na hardware?

Budete potřebovat prostor pro skladování kapslí s produkty, elektrickou zásuvku a připojení k internetu.

Je každodenní provoz časově náročný?

Není, provoz zahrnuje pravidelnou výměnu prázdných kapslí dle potřeby a běžnou denní údržbu a čištění.

Jakou servisní podporu MIWA poskytuje?

Společnost MIWA nabízí technický servis, online podporu a plánované návštěvy techniků pro hloubkové čištění, vše podle uzavřené smlouvy.

Jak MIWA řeší sledovatelnost a stahování výrobků z trhu?

V případě problému se šarží či jiného rizika lze díky chytrým prvkům příslušnou šarži ihned identifikovat,  výdej jednotlivých produktů na dálku vypnout a produkt stáhnout z distribuce. Reakce na problémy je díky chytrým prvkům rychlá a efektivní.

Spotřebitel

Co znamená, že má nádoba čip?

Naše obaly jsou vybaveny NFC čipem, který nám umožňuje elektronicky sledovat údaje o výrobku a zajišťuje 100% spolehlivost, pokud jde o jeho původ, obsah, alergeny a datum spotřeby. Pomáhá nám také sledovat obalový materiál, aby neskončil jako odpad. Nikdy nesledujeme žádné osobní údaje našich zákazníků.

Je nezbytné používat mobilní aplikaci MIWA?

Ne, aplikace není nezbytná, ale nabízí výhody, jako je sledování chytrých nádob MIWA, nákupů a informací o zakoupených produktech. Kromě toho mohou prodejci poskytovat odměny za zodpovědné chování a nákupy z MIWA. Je však nezbytná pro nákup ze samoobslužných modulů MIWA.

Co když jsou produkty v zásobních zkažené a zjistím to až doma?

To se nemůže stát – na rozdíl od produktů v jednorázových obalech je systém MIWA výjimečný tím, že je postavený na velmi přísné hygieně a ochraně zboží. Transportní obaly (kapsle) plní přímo výrobce produktů a jsou bezpečně uzavřené, dokud si z nich zboží nenasypete. Všechny produkty se navíc po celou dobu přepravy elektronicky monitorují, díky tomu je zboží připravené pro zákazníka v té nejlepší možné kvalitě. 

Co je “chytrá nádoba” a proč ji mám používat?

Chytrá nádoba MIWA je vyrobena z plastu a opakovaně použitelná. Lze si ji zapůjčit za zálohu. Je vybavena vestavěným čipem, který komunikuje s naším systémem. V nádobě si můžete odnést nákup, vrátit ji za vratnou zálohu nebo ji znovu použít a naplnit. Po vrácení ji vydezinfikujeme pro další použití. Jakmile dosáhne konce své životnosti, nádoby recyklujeme, abychom udrželi materiál v oběhu.

Mohu si navolit množství produktu, které chci nakoupit?

Množství není možné navolit předem. Nová generace MIWA však disponuje displejem na každém ventilu, který v reálném čase poskytuje informace o hmotnosti nebo ceně nasypaného zboží.

Proč je systém elektronický?

Elektronický systém zjednodušuje nákup, zobrazuje informace o produktech a umožňuje tisk štítků. Zajišťuje monitoring produktů a obalů během přepravy pomocí NFC čipů a informačního systému, což zaručuje spolehlivý přenos informací o transportních vzdálenostech, původu produktů, složení, alergenech a době trvanlivosti. Ovládání systému je snadné; stačí postupovat podle pokynů na obrazovce. V případě potřeby je k dispozici personál prodejny.

Kolik obalového odpadu ušetřím při použití chytré nádoby MIWA?

Používáním chytré nádoby ušetříte cca 30 g obalového odpadu při každém nákupu.

Jak probíhá nákup?

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce, které vás provedou celým procesem. Vezměte si chytrou nádobu MIWA a přiložte čip na dně na čtečku čipů na modulu (nebo použijte vlastní nádobu, kterou nejprve zvažte), vyberte si produkt z nabídky, stisknutím ventilu nahoru nasypte požadované množství a nádobu položte na váhu. Modul vytiskne štítek s čárovým kódem, pak pokladní naskenuje u pokladny. Chytré nádoby MIWA se pronajímají za vratnou zálohu - můžete je kdykoli znovu použít nebo vrátit a zálohu dostanete zpátky.

Proč se vyhnout nákupu produktů v jednorázových obalech?

Jednorázové obaly zatěžují planetu a mění cenné zdroje v odpad, který často končí ve spalovnách, na skládkách nebo v životním prostředí. Obaly způsobují problémy, jako je znečištění oceánů a změna klimatu, protože každý vyhozený obal vyžaduje výrobu dalšího, čímž se tyto problémy násobí.

Je zboží z MIWA pro zákazníky dražší než výrobky v jednorázových obalech?

Ceny určuje prodejce. Opakovaně použitelné obaly nemusí nutně zvyšovat cenu výrobku - například u Aldi ve Velké Británii byly výrobky z MIWA o 5 % levnější než stejné výrobky v jednorázových obalech, což odpovídá jejich přístupu "Udržitelnost se vyplácí" a přitahuje váhavé zákazníky v počáteční fázi. Cílem společnosti MIWA je nabízet běžné výrobky, nikoliv pouze prémiové nebo bio, které mohou vyvolat dojem vyšší ceny.

V některých obchodech nabízí MIWA možnost nákupu do papírových sáčků. Nejsou sáčky totéž co jednorázový obal, což je v rozporu s šetrností k životnímu prostředí?

Sáčky slouží jako přechodný krok pro zákazníky, kteří přecházejí na nový způsob nakupování; opakovaně použitelné nádoby jsou vždy k dispozici jako jedna z možností. Přesto i nakupování v papírovém sáčku z MIWA snižuje množství odpadu. Náš systém totiž přesahuje zdi supermarketu, využívá opakovaně použitelné transportní kapsle mezi výrobci, prodejci a servisním centrem, čímž výrazně snižuje množství sekundárních transportních obalů, které jsou v současnosti většinou jednorázové. Jedna kapsle MIWA ušetří téměř 2000 kusů jednorázových obalů během svého životního cyklu.

Zajímá vás víc?

Jsme tu pro vás a pro planetu.