Granty

Bez grantů by naše poslání nebylo možné uskutečnit. Proto jsme hrdí na to, že společnost MIWA Technologies získala finanční prostředky EU na další implementaci svého inteligentního systému opakovaně použitelných obalů v evropských supermarketech.

Vše
Evropská unie
Evropská rada pro inovace

Evropská unie

obecne_1

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt Vývoj systému MIWA

Projekt Vývoj systému MIWA reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008915 je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu OPPIK – Inovační vouchery. Cílem projektu je vývoj 3D modelu, funkčního modelu a finální tvorbě výkresové dokumentace systému BMS. Systém umožní transport, skladování a bezobalový prodej zboží pomocí informačních technologií.

Systém bezobalového prodeje potravin MIWA

Společnost MIWA Technologies, Inc. realizuje projekt s názvem MIWA - Systém bezobalového prodeje potravin, reg. č. CZ. No. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015601. Tento projekt je financován s podporou Evropské unie z prostředků Fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem projektu je vyvinout systém MIWA pro bezobalový prodej vybraných komodit se zaměřením na snížení množství odpadu při distribuci potravin od výrobců/producentů ke koncovým zákazníkům a ověřit funkčnost tohoto systému v reálném provozu.

Vývoj a testování skladovací kapsle a výdejního ventilu MIWA

Projekt VÝVOJ A TESTOVÁNÍ SKLADOVACÍ KAPSLE A VÝDEJNÍHO VENTILU MIWA, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012700, je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu OPPIK - Inovační vouchery. Jeho cílem je vývoj funkčního modelu zásobní kapsle a prototypu dávkovacího ventilu, které jsou základními součástmi modulu BMS, včetně testování navržených řešení při zkušebním provozu zařízení BMS.

Projekt STUDIE POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU (LCA) TECHNOLOGIE BALENÍ A DISTRIBUCE POTRAVIN MIWA reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013184 je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu OPPIK – Inovační vouchery. Cílem je vypracování studie posuzování životního cyklu LCA technologie balení a distribuce potravin MIWA a srovnání s obvyklým způsobem balení a distribuce do jednorázových obalů z plastu a papíru.

Zákaznický cyklus systému MIWA

Společnost MIWA Technologies, a.s. realizuje projekt s názvem Zákaznický cyklus systému MIWA, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020034. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem projektu je vyvinout prototyp inteligentní zákaznické nádoby, a to včetně modulů zákaznické aplikace. Prototyp je dílčí částí komplexního systému MIWA, který je zaměřen na bezobalový prodej.

Evropská rada pro inovace

obecne_2
Smart Reusable Packaging

Projekt „Smart Reusable Packaging“ - Bezobalového prodejního systému MIWA reg. číslo 190134541 je spolufinancován EISMEA - Evropskou inovační radou (European Innovation Council) v rámci EIC akcelerátoru . Spolufinancování je poskytováno pečlivě vybraným projektům z celé Evropské unie, jenž svým přínosem významně přispějí k cílům Zelené ekonomiky Evropy (European Green deal). 

Cílem projektu je vývoj funkčního modulu BMS pro bezobalový prodej potravin a nepotravinových produktů, a to nejenom sypkých, ale i tekutých, dále digitalizace celého dodavatelského řetězce a optimalizace oběhu zboží, obalů v rámci cirkulární ekonomiky. Za finanční podpory grantu MIWA vybuduje i další servisní centra v rámci Evropy, aby mohla svojí filozofii bezobalového prodeje a nulové spotřeby materiálu v distribučním řetězci nabídnout evropským zákazníkům a připravit se i na vstup na US trh.