Chci vědět více

Principy MIWA systému

MIWA systém staví na principech cirkulární ekonomiky a především znovupoužitelných obalech. Tohle patří mezi jeho základní stavební kameny:

Zodpovědně volíme takové materiály, které jsou nezávadné, odolné a snadno recyklovatelné

Všechny kapsle, stojany i další prvky systému znovupoužíváme tak dlouho, jak je to z hygienických a bezpečnostních hledisek možné. Když jejich životní cyklus skončí, postaráme se o jejich recyklaci a maximální další využití ve formě materiálu.

Veškerý pohyb materiálů máme pod neustálým dohledem. Díky uzavřeným cyklům ze systému nemůže nic nekontrolovaně uniknout.

Vytváříme takový způsob prodeje, který je nejen ekologický, ale i škálovatelný a ekonomicky smysluplný.

Náš reuse model

MIWA - Circular model in action

Dopad

Snížení
dopadu na
životní prostředí o
%

LCA je vědecky uznávanou metodou, jak vypočítat dopady technologie nebo produktu na životní prostředí. Zohledňuje přitom široké spektrum aspektů ve všech fázích životního cyklu výrobku od výroby až po dobu, kdy se stane odpadem.

Analýzu životního cyklu pro nás v roce 2018 vypracoval tým expertů Vysoké školy chemicko technologické a přinesl nám skvělé výsledky: v porovnání s běžnou distribucí potravin v jednorázových obalech může MIWA snížit celkové negativní dopady na životní prostředí až o 71%!

Nejde přitom o pouhou redukci obalového odpadu – číslo zahrnuje faktory jako ekotoxicitu, spotřebu vody a fosilních paliv nebo vliv na klimatickou změnu.