Chci vědět více

Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“

Při prvním setkání s MIWA se lidé často diví tomu, že je systém vybaven chytrými technologiemi. „Proč je to celé elektronické? Nestačily by klasické mechanické sypače, jako jsou v bezobalových prodejnách?“ K posunu od klasického bulkového prodeje k jeho „chytré“ podobě přitom existuje řada dobrých důvodů.

"Běžné bulkové systémy jsou založené na přesypávání produktů, což je činí nejen náročnými, ale jsou tu i otazníky ohledně hygieny,“ říká náš ředitel Mirek Lizec. „Dalším problémem je nedostatek informací o zboží. Pro majitele obchodů a maloobchodníky je obtížné kontrolovat trvanlivost nebo zaručit, že v daném zásobníku je skutečně produkt uvedené značky a původu,“ dodává.

mladá žena nakupující ze systému MIWA s pomocí chytrého kelímku

Proto MIWA vyvinula uzavřený systém kapslí, které jsou plněny a zapečetěny přímo u dodavatele, načež se v prodejně vsadí do chytrého prodejního modulu. Potraviny není třeba přesypávat, a riskovat tak kontaminaci či zkrácení trvanlivosti. Kapsle jsou zároveň vybaveny chytrými štítky, které automaticky předají detailní informace o produktu do skladového systému obchodníka.

chytrá kapsle MIWA

chytrá kapsle MIWA

Co je to chytrý štítek

Co to chytré štítky, nebo také "smart labely" či "smart tagy" vlastně jsou? Ve většině případů jde o malou nálepku s mikročipem, která dokáže podat výrazně více informací, než běžný čárový kód. Existují různé technologie štítků, přičemž MIWA kombinuje dvě z nich: RFID (Radio frequency identification), která dovede komunikovat na vzdálenost v řádu několika metrů, a NFC (Near Field communication), která přenáší data v rozmezí několika centimetrů.

Štítky se skládají ze tří částí: čipu, antény a plastového nosiče (nálepky).

NFC nálepkakombinovaná RFID NFC nálepka

příklady chytrých štítků

Mikročip uvnitř štítku je přitom pouze identifikátorem, který odkazuje na položku v informačním systému na principu cloudu. V něm jsou každému obalu přiřazené detailní informace o produktech. Od země původu přes výrobce až po obsah alergenů, skladovací podmínky a datum trvanlivosti.

Efektivní logistika a transparentnost

Chytré technologie významně pomáhají již v logistice. RFID čip, který dokáže předat informaci na větší dálku, umožňuje například automatické načtení všech kapslí najednou v okamžiku, kdy paleta projede čtecí bránou.

Každý účastník distribučního řetězce má přitom snadný přístup přesně k těm informacím, které potřebuje. Manažer prodejny má například skvělý přehled o prodejích a skladových zásobách. Modulární stojan, ve kterém jsou kapsle instalovány, totiž díky NFC čipu během prodeje rozpozná sypaný produkt, a chytré ventily přenáší v reálném čase data do skladového systému obchodníka.

chytrý prodejní modul MIWA

prodejní modul MIWA s kapslemi, inegrovanými váhami a chytrými ventily

Konec luštění drobného písma na obale

V případě MIWA systému těží z chytrých technologií také zákazníci. A to nejen díky tomu, že se bezobalový nákup čatečně automatizuje a tím výrazně urychlí. Brzy budou moci využít také chytrých nákupních kelímků vybavených NFC čipem, které jim nákupní proces zredukují na úplné minimum (viz úvodní video na homepage). Například nebudou muset kelímek před naplněním tárovat. Zaplatit bude možné přímo mobilní aplikací. V té si také zákazníci kdykoliv dohledají původ potravin, přesné složení, alergeny, minimální trvanlivost a další informace o zboží. V budoucnu jim aplikace může dokonce oznámit, že se některému z produktů v jejich spíži krátí expirační doba.

chytré kelímky MIWA

kelímek s NFC čipem

Bezpečnost a dohledatelnost

Díky chytrým štítkům má MIWA k dispozici také údaje o šarži. Zejména v kontextu současné koronavirové krize může jít o významný hygienický benefit. Kdyby se například zjistilo, že s některou potravinou na balicí lince manipuloval infikovaný pracovník, je MIWA schopna okamžitě reagovat a prakticky stiskem tlačítka zboží na dálku odstavit z prodeje. Něco takového je těžko představitelné dokonce i u produktů v jednorázových obalech, jež jsou rozesety po trhu v tisísích malých balíčcích, a jejichž čárové kódy šarži obvykle neobsahují. 

Štítky jako prevence odpadu

Přínos štítků je nejen ve zjednodušení procesů, ale také v rovině udržitelnosti. „Na trhu je už dnes spousta obalů, které jsou ze své podstaty cirkulární – například vratné bedýnky na pivo. U nich je však problém zaručit, že se skutečně vrátí zpět výrobci,“ zmiňuje náš IT specialista Václav Čapek. „Díky smart labelům můžeme „ztracené“ kapsle dohledat a motivovat klienty, aby nám je vrátili,“ dodává. Díky smart labelům tedy mohou firmy snáze přebírat za své obaly odpovědnost, navracet je do oběhu či zajistit jejich efektivní recyklaci.

Záruka cirkularity obalů

Chytré štítky na principu RFID a NFC jsou jednou z již existujících a prověřených technologií, které mohou pomoci realizovat cirkulární ekonomiku v praxi. Jednak proto, že umožnují snadnou dohledatelnost obalů a jejich udržování v cyklech. Druhak díky jejich potenciálu v recyklaci obalů – vedle informace o zboží mohou štítky podat také údaje o materiálu obalu. Jen je třeba zajistit, aby se po skončení životnosti obalů chytré štítky správně zpracovávaly a nestávaly se samy o sobě zdrojem odpadu. (Více k tématu RFID a recyklace uvádí například tato studie univerzity v Aachenu.)

Transparentnost, kterou chytré technologie do celého dodavatelského řetězce vnášejí, přináší zákazníkům nejen záruku kvality, ale také informovaný a pohodlný způsob nakupování. Díky tomu mohou moderní systémy opětovného použití účinně konkurovat pohodlí, na které jsme zvyklí ze strany jednorázových obalů.

Autorka: Lucie Jandová

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Jsme nejlepší evropská inovace!