Chci vědět více

Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku

„Building back better“. Tento slogan stále častěji zaznívá z úst předních evropských politiků, firem, ekologických aktivistů a zástupců mezinárodních organizací jako OSN nebo OECD. Ti stále hlasitěji volají po tom, aby se oživení po koronavirové krizi ubíralo udržitelnou cestou.

Tato cesta jde ruku v ruce s urychleným přechodem na zdravější ekonomické uspořádání: oběhovou či cirkulární ekonomiku.

lineární ekonomika cirkulární ekonomika

V Česku na podobných principech vznikla iniciativa Změna k lepšímu, která sdružuje převážně firmy s udržitelnými post-koronavirovými cíli. Co ale ono tajemné „building back better“ ve skutečnosti znamená? Proč bychom se neměli chtít vrátit k normálu a místo toho usilovat o přebudování celého systému od základu? Pojďme si stručně nastínit 5 největších benefitů, které nám cirkulární budoucnost může nabídnout.

1. Zlepšení zdraví

Během prvních šesti měsíců pandemie zemřelo dle aktuálních údajů celosvětově okolo půl milionu lidí v souvislosti s koronavirem. Pro srovnání: odhaduje se, že znečištění ovzduší má každoročně na svědomí přibližně sedm milionů úmrtí (a dosud kvůli tomu žádná země svou ekonomiku nezastavila.)

K čistějšímu ovzduší by nám mohl částečně pomoci přechod na čistou energii. Podle Ellen MacArthur Foundation však kolem 45 % všech emisí pochází z toho, jak vyrábíme a používáme věci a z toho, jak hospodaříme s půdou a potravinami. Tyto emise může výrazně snížit právě cirkulární ekonomika. Ta nám dále může pomoci ke zdravějším potravinám – například podporou lokálních výrobců a regenerativního zemědělství, nebo omezením úniku mikroplastů do přírodních cyklů.

žena cvičící jógu za pomoci hula hopPhoto by Timothy Paul Smith on Unsplash

2. Méně odpadu

Cirkulární ekonomika usiluje o co nejdelší zachování toho, co již bylo vytvořeno. Podporuje proto mimo jiné opětovné použití věcí a obalů. Tím nejen šetří omezené přírodní zdroje, ale zároveň jde o efektivní způsob předcházení odpadu. Znovupoužití je zároveň o mnoho šetrnější k životnímu prostředí, než recyklace (více o negativech recyklace zjistíte například v tomto článku.)

Nedávné příklady: Během koronavirové pandemie jsme náhle čelili nedostatku zdravotnických potřeb – zejména jednorázových rukavic, respirátorů a roušek běžně dovážených z Číny. V tom okamžiku se přirozeně chopila příležitosti cirkulární ekonomika. Lidé a firmy začali ve velkém šít obličejové roušky, vyvíjet opakovaně použitelné ochranné štíty a ventilátory, či tisknout různá příslušenství na 3D tiskárnách (více zde). Tím se zároveň zabránilo vzniku ohromného množství odpadu - například látkové roušky mohou na rozdíl od jednorázových vydržet až tisíce použití.

znovupoužitelná ručně šitá bavlněná rouškaPhoto by Bára Buri on Unsplash

3. Nová pracovní místa

V dokumentárním filmu Closing the Loop z roku 2018 získaly desítky Jihoafričanů nový způsob obživy tím, že denně sbírali ve vymezené oblasti vyhozené pneumatiky a v rámci cirkulárního projektu je předávali k recyklaci. Jednou ranou tak pomáhali řešit také lokální problém odpadu. Jedná se o typický příklad vzniku cirkulárních pracovních míst, která jsou často vhodná i pro lidi s nižší kvalifikací. Možnosti cirkulární ekonomiky vytvářet nová pracovní místa jsou však mnohem širší. Podívejte se na pět typických pracovních pozic, které se na trhu práce již objevují.

Jihoafričan shromažďující staré pneumatiky k recyklaciPhoto credit: REDISA

4. Odolnější ekonomika

Dnešní lineární ekonomika s jejími extrémně dlouhými dodavatelskými řetězci se během pandemie Covid-19 ukázala být velmi zranitelnou. V okamžiku, kdy jsme náhle čelili nedostatku lékařského vybavení, pocházejícího převážně z Číny, to vedlo až k ohrožení životů mnoha z nás. Cirkulární ekonomika nám může pomoci vybudovat odolnější a silnější ekonomické systémy. Díky kratším distribučním řetězcům, zvýšení lokální soběstačnosti a nižší závislosti na primárních surovinách se naše schopnost ustát případná další kritická období výrazně zlepší.

5. Lepší klima

Je to jednoduché. Pokud nic neuděláme, mimořádné události zapříčiněné změnou klimatu a ztrátou biologické rozmanitosti budou stále častější. Škody na životech, ale i ekonomické následky budou mnohem větší, než ty způsobené koronavirem. Jak jsme již zmiňovali v souvislosti se zdravím, oběhovou ekonomikou můžeme výrazně snížit až 45% celkových světových emisí. Například tak, že:

  • začneme věci opětovně používat a opravovat
  • zkrátíme většinu dodavatelských řetězců (Dnes není výjimkou, že se v Norsku ulovená ryba pošle do Číny, jen aby z ní udělali filety, které se nakonec prodají na pultech francouzského obchodu.)
  • zabráníme posílání potravin na skládky, kde se z nich uvolňuje metan

studenti demonstrující za boj se změnami klimatuPhoto by Li-An Lim on Unsplash

Naučit se uvažovat v dlouhodobém horizontu

Z textu je víc než patrné, jak spolu výše uvedená témata vzájemně souvisí a že cirkulární ekonomika dokáže přinést více benefitů zároveň. Ne vždy jde o benefity finanční a ne vždy je pocítíme hned. Musíme si ale uvědomit, že cirkulární ekonomika se oproti té lineární orientuje na dlouhodobější cíle. Dnešní nízké ceny produktů například mnohdy nezahrnují jejich celkové ekologické dopady. Škody na životním prostředí způsobené nešetrnou výrobou, nebo ty, které tyto produkty způsobí ve fázi odpadu, však jednoho dne bude muset někdo zaplatit.

Přechod na cirkulární ekonomiku je naší šancí na moudřejší, uvědomělejší výrobu a spotřebu. Nemusíme ale čekat, až změny přijdou shora. Začněme třeba tím, že si necháme opravit kolo, koupíme pár produktů od místního farmáře, nakoupíme si „bez obalu“ nebo si vezmeme na cestu vlastní láhev s vodou. I malý krok správným směrem se počítá. A když onen malý krůček udělají miliony z nás, zdravější cirkulární budoucnost se možná brzy stane realitou.

Autorky: Eva Visser, Lucie Jandová

Title Photo by Andrik Langfield on Unsplash

Čtěte také: Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!