Chci vědět více

MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech

MIWA vznikla, protože stávající systém dominantně jednorázových obalů je neudržitelný. Právě na obaly se v EU spotřebuje nejvíce čistých původních materiálů – padne na ně celých 50 procent spotřeby papíru a 40 procent spotřeby plastů. Obaly také tvoří více jak třetinu tuhého komunálního odpadu.

Akční plán EU pro oběhové hospodářství (Circular Economy Action Plan) si dal za cíl, aby byly obaly do roku 2030 buďto opakovaně použitelné nebo alespoň recyklovatelné. Aby mohl být tento plán uveden v realizaci, v Bruselu začalo na jaře projednávání rozsáhlé revize právních předpisů týkajících se obalů a obalových odpadů (Packaging and Packaging Waste Regulation).

MIWA Technologies tuto legislativní změnu vítá a zapojila se aktivně do konzultací. Tzv. Position Paper předložený Evropské komisi si můžete přečíst či stáhnout v PDF níže.

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!