Chci vědět více

Jak pokračuje globální boj s plasty?

Přesně před rokem MIWA jako jedna z prvních organizací podepsala mezinárodní Global Commitment, iniciovaný nadací Ellen MacArthur Foundation a programem OSN pro životní prostředí. Nadace právě zveřejnila výroční zprávu a tak se můžeme podívat na přehled toho nejzásadnějšího, co se za první rok existence závazku podařilo.

K dohodě se během prvního roku připojilo přes 400 světových organizací, reprezentujících celkem 20 % světové produkce plastových obalů, mezi nimi i nadnárodní giganti jako CocaCola, L'Oréal nebo Unilever. Podpisem se signatáři zavázali bojovat proti plastovému znečištění skrze principy cirkulární ekonomiky.

Ellen MacArthur Foundation Global Commitment

A takováhle je situace po prvním roce:

• Organizace postupně stanovují opatření k odstranění problematických plastových obalů a do roku 2025 plánují více než pětinásobně zvýšit používání recyklovaných plastů

• Společnosti Unilever, Mars, Incorporated a PepsiCo oznámily, že významně sníží spotřebu tzv. virgin plastu do roku 2025

• Více než 40 firem testuje systémy opětovného použití 

• Přibližně 70 % obchodníků omezuje plastová nápojová brčka, plastové nákupní tašky a černé jídelní boxy. Přibližně 80 % eliminuje obsah PVC v obalech

• Vládní signatáři podporují programy opětovného použití prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí veřejnosti, podporou rozšířené odpovědnosti výrobce nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru

• Země jako Francie, Rwanda, Velká Británie a města São Paulo (Brazílie) a Austin (USA) zavádějí politická opatření proti plastům, např. zákazy, veřejné zakázky, rozšířenou odpovědnost výrobců, daňová opatření a podporu výzkumu a vývoje

• Přibližně 60 % plastových obalů obchodních signatářů je dnes znovupoužitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných. Podepsáním Global Commitmentu se zavázali dosáhnout 100% do roku 2025

• Signatáři v oblasti maloobchodu a baleného zboží se zavázali více než pětinásobně zvýšit podíl recyklovaného plastu ve svých obalech, ze 4 % na 22 % do roku 2025. Celková poptávka signatářů po recyklovaném plastu v obalech bude do té doby více než 5 milionů tun ročně, čímž ušetří až 25 milionů nevytěžených barelů ropy

EMF Global Commitment ušetří 25 milionů barelů ropy

 

Další informace naleznete v úplné zprávě a jejím shrnutí zde.

Nadace Ellen MacArthur Foundation pravidelně uvádí MIWA systém jako best practise a kvalitní příklad toho, jak lze principy oběhové ekonomiky aplikovat v produktovém designu a obchodním modelu. Takto hezky o nás mluvila jejich přední výzkumnice Anette Lendal:

K podepsání Global Commitmentu jsou neustále vyzývány další a další podniky a vlády, takže věříme, že v příštích letech dojde díky této iniciativě k dalším významným pokrokům v prevenci plastového odpadu.

Autorka: Lucie Jandová

EMF Global Commitment proti plastům

(Title photo by Karina Tess on Unsplash)

 

 

Related articles

#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!
MIWA získává investici fondu Tilia
Nakupují Češi odpovědně?
Češi versus ekologie
Budoucnost patří oběhovému hospodářství
5 faktů o recyklaci, která jste možná netušili