Chci vědět více

Jak pokračuje globální boj s plasty?

Přesně před rokem MIWA jako jedna z prvních organizací podepsala mezinárodní Global Commitment, iniciovaný nadací Ellen MacArthur Foundation a programem OSN pro životní prostředí. Nadace právě zveřejnila výroční zprávu a tak se můžeme podívat na přehled toho nejzásadnějšího, co se za první rok existence závazku podařilo.

K dohodě se během prvního roku připojilo přes 400 světových organizací, reprezentujících celkem 20 % světové produkce plastových obalů, mezi nimi i nadnárodní giganti jako CocaCola, L'Oréal nebo Unilever. Podpisem se signatáři zavázali bojovat proti plastovému znečištění skrze principy cirkulární ekonomiky.

Ellen MacArthur Foundation Global Commitment

A takováhle je situace po prvním roce:

• Organizace postupně stanovují opatření k odstranění problematických plastových obalů a do roku 2025 plánují více než pětinásobně zvýšit používání recyklovaných plastů

• Společnosti Unilever, Mars, Incorporated a PepsiCo oznámily, že významně sníží spotřebu tzv. virgin plastu do roku 2025

• Více než 40 firem testuje systémy opětovného použití 

• Přibližně 70 % obchodníků omezuje plastová nápojová brčka, plastové nákupní tašky a černé jídelní boxy. Přibližně 80 % eliminuje obsah PVC v obalech

• Vládní signatáři podporují programy opětovného použití prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí veřejnosti, podporou rozšířené odpovědnosti výrobce nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru

• Země jako Francie, Rwanda, Velká Británie a města São Paulo (Brazílie) a Austin (USA) zavádějí politická opatření proti plastům, např. zákazy, veřejné zakázky, rozšířenou odpovědnost výrobců, daňová opatření a podporu výzkumu a vývoje

• Přibližně 60 % plastových obalů obchodních signatářů je dnes znovupoužitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných. Podepsáním Global Commitmentu se zavázali dosáhnout 100% do roku 2025

• Signatáři v oblasti maloobchodu a baleného zboží se zavázali více než pětinásobně zvýšit podíl recyklovaného plastu ve svých obalech, ze 4 % na 22 % do roku 2025. Celková poptávka signatářů po recyklovaném plastu v obalech bude do té doby více než 5 milionů tun ročně, čímž ušetří až 25 milionů nevytěžených barelů ropy

EMF Global Commitment ušetří 25 milionů barelů ropy

 

Další informace naleznete v úplné zprávě a jejím shrnutí zde.

Nadace Ellen MacArthur Foundation pravidelně uvádí MIWA systém jako best practise a kvalitní příklad toho, jak lze principy oběhové ekonomiky aplikovat v produktovém designu a obchodním modelu. Takto hezky o nás mluvila jejich přední výzkumnice Anette Lendal:

K podepsání Global Commitmentu jsou neustále vyzývány další a další podniky a vlády, takže věříme, že v příštích letech dojde díky této iniciativě k dalším významným pokrokům v prevenci plastového odpadu.

Autorka: Lucie Jandová

EMF Global Commitment proti plastům

(Title photo by Karina Tess on Unsplash)

 

 

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“