Chci vědět více

#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití

Rychleji, než kdy dříve, přichází dnes Evropa o svou biologickou rozmanitost. Během Evropského „zeleného týdne“ se pro tento problém snažíme nalézt účinná řešení. Příroda nám poskytuje nenahraditelné služby, jako je čistá voda, opylování plodin nebo přirozené čištění vzduchu. Dává nám zdravý a krásný prostor k životu.

plastová lahev na černé stužce plovoucí v oceánuFoto: Brian Yurasits na Unsplash

Zpráva Evropské komise o stavu přírody z roku 2020 však ukazuje, že biodiverzita na našem kontinentu alarmujícím způsobem klesá. S tím, jak  se v Evropě zintenzivňují zemědělské a lesnické postupy a rozšiřují se města, výrazně ubývá prostor přirozenému prostředí. A ty přirozené ekosystémy, které ještě máme, čelí další hrozbě: znečištění. Ke znečištění životního prostředí na celém světě i v Evropě významně přispívají plastové obaly. Nyní je nejvyšší čas začít si ekosystému, na kterém jsme závislí, vážit, respektovat ho a zastavit jeho degradaci.

Nutnost zamezení plastového znečištění je stále naléhavější

Plasty představují kolem 60–95 % odpadu nacházejícího se v mořích po celém světě, přičemž jejich objem roste takovým tempem, že do roku 2050 může být v oceánech více plastů než ryb (dle hmotnosti). Evropské vody nejsou výjimkou. Například ve Středozemním moři je pouze 1 % objemu světových vod, ale 7 % světových mikroplastů. Asi 70 % středomořských druhů mořských savců v seznamu IUCN vedeno jako ohrožených, stejně jako více než 40 % středomořských žraloků a rejnoků. Plastové znečištění představuje pro mořské živočichy řadu rizik, jako je uvíznutí v síti, otrava, udušení nebo hladovění. Jakmile se navíc ocitnou v potravinovém řetězci, ohrožují plasty i naše zdraví.

Velkou část problému lze vztahovat k rozhodnutím, která děláme v našem každodenním životě. Každé léto například způsobí cestovní ruch 40% nárůst odpadu v oblasti Středozemního moře. Výhody, které Evropanům přináší cestovního ruch, mořské plody a potraviny z nich, jsou v důsledku plastového znečištění ohroženy.

tmavovlasá žena sbírající plastový odpad na pláži, držící dvě bílá jednorázová plastová víčka od kelímků na kávu

Foto: Brian Yurasits na Unsplash

Chytré znovupoužitelné obaly jako nový standard

Posláním společnosti MIWA je pomoci tento trend zvrátit a učinit z nakupování bez odpadu nový standard. Nabízíme inteligentní, opakovaně použitelné obalové řešení, které může podnikům a spotřebitelům pomoci minimalizovat plýtvání obaly v jejich každodenní praxi.

Jako člen New Plastics Economy Global Commitment, iniciovaného Nadací Ellen MacArthur a programem OSN pro životní prostředí, je MIWA součástí globálního hnutí, které usiluje o cirkulární ekonomiku plastů. V cirkulární ekonomice se materiály neustále pohybují v „uzavřených smyčkách“, jsou opětovně používány a obnovovány. Koncept „odpadu“ nemá v této ekonomice místo. V dokonale uzavřené smyčce nevzniká žádný plastový odpad, jenž by mohl končit na plážích nebo v oceánech.

MIWA systém uzavřených obalových a materiálových cyklů

Systém MIWA je založen na principu REUSE – modelu opětovného použití. Naše obaly a další součásti systému jsou znovupoužívány tak dlouho, dokud splňují hygienické a bezpečnostní normy. Používáme chytrou technologii založenou na RFID / NFC, díky níž sledujeme pohyb všech obalů a materiálů v reálném čase. Díky tomu je můžeme efektivně držet v uzavřených smyčkách. Jakmile se některý obal nebo součástka ocitne na konci životnosti, zajistíme jejich recyklaci a materiál lze znovu použít.

Jinými slovy, naší ambicí je zastavit odpad dřív, než vůbec vznikne.

Analýza životního cyklu (neboli LCA) provedená Vysokou školou chemickou v Praze v roce 2018 prokázala, že ve srovnání se systémem distribuce potravin založeným na jednorázových obalech může MIWA snížit celkový negativní dopad na životní prostředí až o 71 %.

Kromě „uzavření materiálových smyček“ nám zapojení chytrá technologie umožňuje splnění logistických a hygienických standardů běžných v současné distribuci. Koncovým zákazníkům přitom přináší snadné a příjemné nakupování do znovupoužitelných obalů.

tmavovlasá žena sbírající plastový odpad na pláži, držící dvě bílá jednorázová plastová víčka od kelímků na kávu

Foto: MIWA

#EUGreenWeek je o společném hledání řešení úbytku biologické rozmanitosti. V MIWA se snažíme přispět k tomuto cíli vývojem cirkulárního systému distribuce potravin. Věříme v budoucnost bezodpadového nakupování: budoucnost, ve které je naše životní prostředí zdravé, bezpečné a bez odpadu z plastových obalů.

Text: Robbert van Tilborg, editace, překlad: Lucie Jandová

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!