Chci vědět více

Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku

Nástup nového typu koronaviru začátkem roku 2020 přinesl jednu z nejrazantnějších globálních změn od druhé světové války. Šířící se pandemie postupně nutila vlády po celém světě k zavedení přísných opatření, a i když se náš život po několika měsících karantény pomalu navrací do normálu, je zřejmé, že už nikdy nebude docela jako dřív. Ono stále ještě lehce zpomalené tempo, ve kterém se z nastalé situace probouzíme, nám zároveň dává příležitost zamyslet se nad udržitelností našeho dosavadního ekonomického systému.

nižší emise v atmosféře nad Čínou po nástupu koronaviruPokles NO2 v čínské atmosféře mezi lednem a únorem 2020. Zdroj: NASA

V období karantény byl obzvlášť patrný pozitivní efekt, který útlum naší ekonomické aktivity přinesl životnímu prostředí. Byli jsme svědky snížených emisí a zlepšení kvality ovzduší. Také na sociálních sítích se objevilo mnoho výjevů uzdravující se přírody, které nutily veřejnost k zamyšlení. Šlo o jednoznačné důkazy toho, jak náš současný lineární systém dlouhodobě ekologicky selhával. Pandemie Covid-19 neobvyklou měrou zvýraznila souvislost mezi lidskou činností a klimatickou krizí. To vyvolává otázku: nemáme nyní jedinečnou příležitost k odklonu od ekonomiky fosilních paliv a neomezeného růstu, a k pokusu o vytvoření udržitelné rovnováhy mezi prosperitou lidí a planetárními hranicemi?

Jedním z příkladů naší současné systemické neudržitelnosti je problém odpadu, se kterým bojuje Evropa i celý svět. Důsledky koronavirové krize jsou v tomto ohledu také značné, tentokrát ve zcela negativním smyslu. V tomto dubnovém rozhovoru nastínil Tom Szaky, osobnost stojící za značkami jako TerraCycle či Loop, jak to nejspíš bude v „postcovidovém“ světě vypadat. Probudíme se podle něj v lepším klimatu, ale ve větším množství odpadu. A nemýlil se – fotografie jednorázových rukavic a obličejových roušek vznášejících se nad dnem oceánu touto dobou oblétají svět. I z těchto důvodů se téma cirkulární ekonomiky stává důležitější než kdy jindy.

jednorázová rouška na hladině oceánu

foto: Naomi Brannan/OceansAsia

Koronavirus zároveň zintenzivnil diskusi o bezpečnosti a hygieně potravin, přičemž často docházelo k vyzdvihování jednorázových plastových výrobků jako hygienicky nejlepšího řešení. Především plastový průmysl veřejně prohlašuje, že jednorázový plast je jedinou bezpečnou ochranou před choroboplodnými zárodky. Vědci však takto jednoznačné závěry nepřinášejí (více například zde).

Jako mnohem důležitější, než rozdíl mezi jednorázovým a opakovaným použitím, se jeví hygiena celého systému, ve kterém se jídlo a produkty vyrábí, balí a přepravují. Příklad uvádí Tom Szaky ve výše zmíněném rozhovoru, kde říká, že jednorázový kelímek na kávu, který je týdny vystaven prachu a nečistotám v poličce kavárny, může být pro zákazníka větším hygienickým rizikem, než dobře sterilizovaný opakovaně použitelný obal, který se pohybuje v uzavřených kontrolovaných cyklech.

Cirkulární ekonomika a systémy opětovného použití mají velký potenciál čelit hygienickým problémům, a zároveň efektivně bránit prohlubování odpadové krize, která nyní dolehla na svět ještě naléhavěji. Obzvlášť v současnosti, kdy docházelo k postupným omezením plastů na jedno použití, bychom se neměli cirkulární ekonomiky a její slibné vize vzdát. Naopak může být Covid-19 chápán jako výzva pro další inovace a intenzivní práci na zvyšování hygieny cirkulárních systémů.

MIWA chce být průkopníkem v bezpečnosti a hygieně bezobalových řešení. Kromě hygienických výhod, které již nyní přináší naše technologie ve fázi mezi výrobcem a obchodem, je naším cílem redefinovat nákupní postup a omezit fyzickou interakci mezi zákazníkem a prodejním systémem na nezbytné minimum. Přitom nehodláme rezignovat na prevenci odpadu a snižování ekologické stopy nákupu. Jsme připraveni přispívat k dalšímu rozvoji opětovného použití a oběhového hospodářství, jež je pro svět nadějí na vybudování lepší odolnosti proti podobné krizi.

Autorky: Eva Visser, Lucie Jandová

titulní foto: Eddie Tsy, Unsplash

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!