Chci vědět více

Češi versus ekologie

"Národ, který ničí svou půdu, ničí sám sebe. Lesy jsou plícemi naší země, které čistí vzduch a dávají lidem novou sílu." V návaznosti na tento citát od F. D. Roosevelta: Co myslíte – jsme jako Češi ekopesimisté, které ochrana životního prostředí příliš netrápí? Nebo jsme naopak zodpovědnější, než se na první pohled zdá?

Koncem roku 2018 jsme si nechali vypracovat exkluzivní výzkum. Chtěli jsme zjistit, jak se Češi staví k oblasti ekologie, ochrany klimatu a především, jak by uvítali inovativní způsob nakupování, jaký umožňuje MIWA systém. Výzkumem jsme pověřili renomovanou agenturu Simply5.

Online studie provedená na reprezentativním vzorku české populace přinesla velké množství překvapivých informací, o které bychom vás neradi ochudili! Začněme tedy tématem číslo 1: Jak důležitou roli hraje ekologie v životě Čechů a Češek?

Češi sice obecně upřednostňují témata osobního zájmu před globálními – například zdravotní péče, životní styl či vaření jsou na předních příčkách životních priorit. Pokud se ale zaměříme jen na globální témata, je mezi nimi ekologie na prvním místě a nechává za sebou například technologie, politiku nebo módu. 

Graf - Jak důležitá je ekologie pro Čechy v jejich životě - výzkum 2019

V oblasti ochrany životního prostředí Češi považují za největší problém odpady a konzumní životní styl – tato témata jsou zároveň považována za nejvíce ovlivnitelná jednotlivcem. U problémů jako znečištění ovzduší nebo globální změny klimatu Češi příliš nevěří, že je mohou sami ovlivnit. Jsou pro ně tedy abstraktnější a zřejmě proto jim také přikládají nižší důležitost. 

Graf - Jak závažné jsou ekologické problémy - výzkum 2019

Více než třetina Čechů bohužel stále není přesvědčena o tom, že globální změny klimatu přímo souvisí s lidskou činností. :(

Graf - Je podle vás globální oteplování způsobeno lidskou činností? - výzkum 2019

Kdo je zodpovědný za nápravu? Z výzkumu vyplývá, že Češi přičítají zodpovědnost hlavně výrobcům a technologickým společnostem. Zároveň je však patrné, že si přiznáváme také jistou míru vlastní zodpovědosti a uvědomujeme si, že bychom se měli chovat udržitelněji.

Graf - Kdo by měl podle vás změnit přístup k životnímu prostředí? - výzkum 2019

Podle názoru většiny Čechů by ke zlepšení životního prostředí měly přispět zejména velké výrobní firmy zlepšením svých výrobních procesů. Velmi žádoucí jsou však také inovace obalových technologií – což naznačuje, že moderní bezobalové systémy na způsob Miwa by uvítala značná část Čechů.

Graf - Jak by měly technologie pomáhat životnímu prostředí? - výzkum 2019

Celkem 12 % Čechů uvedlo, že upřednostňuje dražší ekologický výrobek před levnějším neekologickým. Dalších 36 % jej údajně upřednostní v tom případě, že jeho kvalita nebo cena je srovnatelná s běžným výrobkem. To nám dává dohromady skoro polovinu udržitelně smýšlející populace! Chováme se ale opravdu tak ekologicky, jak o sobě tvrdíme?

Graf - Upřednostňujete ekologické produkty a značky? - výzkum 2019

Bohužel ne vždy je to, co o svém přístupu k ekologii proklamujeme, skutečným odrazem našeho reálného chování. Jak například z výzkumu vyplynulo, nejsme příliš ochotni obětovat své pohodlí, abychom vyšli ochraně přírody vstříc. Vypadá to, že většina z nás potřebuje nějakou formu usnadnění a vnějších impulzů, aby se začala chovat udržitelněji. V příštím díle si to ilustrujeme na konkrétních příkladech: ukážeme si totiž, jak jsou na tom Češi s ekologickým či přímo bezobalovým nakupováním.

(Title photo by Daniel Hjalmarsson on Unsplash)

Čtěte také: Nakupují Češi odpovědně?

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“