Chci vědět více

Budoucnost patří oběhovému hospodářství

Možná jste koncem března 2019 zaregistrovali, že Evropský parlament schválil novou směrnici, která omezuje používání jednorázových plastů. Opatření by mělo začít platit za dva roky, ještě jej však musí schválit členské státy. Co tato směrnice, která vzbudila rozruch kvůli zákazu některých konkrétních výrobků, skutečně přinese?

Především se díky ní zase o něco přiblížíme naplnění akčního plánu Evropské unie, který v roce 2015 poprvé zdůraznil nutnost předcházet vzniku odpadu. Postupně bychom měli přejít na zdravější oběhové hospodářství, jehož cílem je prodloužení životního cyklu již existujících produktů a předcházení vzniku odpadu.

V souladu s principy oběhového hospodářství se má energie ve větší míře získávat z obnovitelných zdrojů a také poroste význam sdílení, pronajímání, opětovného používání a efektivní recyklace.

větrné elektrárny na kopci za svitu slunce

(Photo by Luca Bravo on Unsplash)

Samotné získávání a zpracování surovin při výrobě nových produktů má negativní dopad na životní prostředí. Pokud tyto procesy omezíme (např. prodloužením životnosti věcí již vyrobených), sníží se emise skleníkových plynů ročně o 2-4 %. 

V akčním plánu je kladen velký důraz na zvýšení podílu opakovaně použitelných obalů. Může se jednat například o systém vratných záloh na plastové lahve. Členské státy se též budou muset vypořádat se zákazem plastů na jedno použití v případě, že existuje udržitelnější alternativa. Spotřeba plastů, pro které zatím náhradu nemáme, se musí do roku 2025 snížit. Výrazné omezení se týká třeba i cigaretových filtrů nebo nádob na nápoje (detailní tabulku najdete tady).

K naplnění nové legislativy bude muset každý členský stát včetně České republiky vypracovat vlastní plán. Ten by měl zahrnovat i podporu produktů, které umožňují vícenásobné využití a recyklaci. Pro každou ze zemí se stanoví konkrétní cíle snížení odpadu.

Únik odpadu do životního prostředí má přímý i nepřímý dopad na naše zdraví. Zdaleka se přitom nejedná jen o plasty v moři, ale například i o skládky a odpad v našich lesích či veřejných prostorech. Jeho minimalizace bude mít pozitivní vliv na zdraví, přírodu i ekonomiku – náklady na odklízení nyní představují zbytečnou ekonomickou zátěž. Díky omezení odpadu a cirkulární ekonomice budeme také soběstačnější a nezávislejší na dovážených surovinách.

model cirkulární ekonomika

zdroj: https://incien.org/wp-content/uploads/2018/02/ce-od-peti.png

(Title photo by Joel Fulgencio on Unsplash)

Author: Lucie Jandová

Lucie takes care of MIWA's public relations, communication and social media. Besides her degree in journalism and experience in customer communication, Lucie is deeply interested in environmental topics such as circular economy and reuse.

Lucie Jandová copywriterka

Related articles

#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!
Jak pokračuje globální boj s plasty?
MIWA získává investici fondu Tilia
Nakupují Češi odpovědně?
Češi versus ekologie
5 faktů o recyklaci, která jste možná netušili