Chci vědět více

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise

Oznamujeme oficiální zveřejnění naší zpětné vazby k návrhu rámcové směrnice o odpadech (Waste Framework Directive - WFD). Oceňujeme iniciativu, zejména její důraz na řešení potravinového odpadu. Navrhované změny vítáme, protože jsou v souladu s naším závazkem k udržitelnosti a naším posláním snižovat zbytečný odpad v potravinovém řetězci.

Návrh představuje zásadní příležitost k začlenění reuse & refill systémů a chytrých obalů do širšího legislativního rámce, což posílí úsilí o řešení problému plýtvání potravinami. MIWA rozpoznává potenciální pozitivní dopad těchto systémů na prevenci plýtvání potravinami v celém dodavatelském řetězci a zasazuje se o jejich začlenění do revidovaných směrnic.

Výrobci zboží hrají v tomto ekosystému klíčovou roli. Systémy pro opakované použití a refill, které jsou vhodné zejména pro suché potraviny nepodléhající rychlé zkáze, krmivo pro domácí zvířata a výrobky osobní péče, výrazně minimalizují ztráty. Náš systém opakovaně použitelných B2B kapslí, dodávaných maloobchodníkům, zabraňuje nepatřičné manipulaci s výrobky, zajišťuje lepší ochranu a snižuje plýtvání.

Technologické prvky jako např. čipy zdokonalují tyto systémy, které tak mohou nabídnout lepší kontrolu a minimalizují rizika plýtvání potravinami ještě předtím, než se výrobky dostanou ke spotřebitelům.

Retaileři s využitím refill systémů a chytrých technologií mohou snadno získat přehled o zásobách a blížícím se datu spotřeby. To umožňuje přijímat strategická opatření, jako jsou slevy, přizpůsobení nabídky poptávce a optimalizace termínů spotřeby, to vše s cílem omezit plýtvání.

Spotřebitelům systémy umožňují informovaný výběr a odpovědné nakupování. Integrace chytrých prvků a mobilních aplikací jim umožňuje sledovat svou spotřebu, snižovat množství odpadu, kterému se lze vyhnout vhodným plánováním nákupů, a dostávat upozornění na data spotřeby výrobků, což podporuje uvědomělé spotřební návyky.

A co je nejdůležitější, používání opakovaně použitelných obalů slouží jako katalyzátor zvyšování povědomíspotřebitelů o plýtvání potravinami. Povědomí o dopadu obalů na životní prostředí přispívá k odpovědnému chování spotřebitelů a následně může snížit celkové plýtvání potravinami.

Společnost MIWA věří v udržitelnou budoucnost, kterou usnadňují inovativní a ekologicky uvědomělé postupy. Navrhované revize rámcové směrnice o odpadech a nařízení o obalech a obalových odpadech nabízejí zásadní krok ke sladění regulačních rámců s účinnými řešeními pro předcházení vzniku odpadů.

Related articles

Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!