Chci vědět více

Inovace v hledáčku: report ze Sustainable Packaging Summit 2023

Sustainable Packaging Summit je specifický druh akce, jejímž posláním je spojovat vedoucí představitele a inovátory z průmyslu i mimo něj a zaměřit se na dilemata a překážky na cestě k udržitelné transformaci. A my jsme rádi, že jsme mohli být její součástí.

Toto setkání nám nabídlo úžasnou platformu pro sdílení našich iniciativ v oblasti udržitelných obalů. Jako vystavovatelé jsme představili naše nejnovější inovace, na kterých jsme pracovali v uplynulém roce, včetně řešení pro tekuté produkty, Packaging a Delivery-as-a-service a naši připravovanou novou generaci chytrých MIWA Cups.

Summit byl bohatou studijní půdou plnou inspirativních diskusí a prezentací průkopníků v oboru. Získali jsme cenné poznatky, které nasměrují naše budoucí obchodní a technologické snahy a diskutovali jsme spolupráci s potenciálními klienty.

Účast společnosti MIWA Technologies na summitu byla důležitým krokem na naší cestě k udržitelným obalovým řešením a byla umožněna díky stipendiu SITolarship získanému od EIB Institutu. I nadále se zavazujeme k neustálým inovacím a spolupráci a přizpůsobujeme své úsilí vyvíjejícím se potřebám průmyslu, protože ekologičtější a udržitelnější budoucnost v oblasti obalů je naším dlouhodobým cílem.

Related articles

Komentáře společnosti MIWA k návrhu rámcové směrnice o odpadech (WFD) Evropské komise
MIWA připomínkuje nové evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech
Trend opětovného použití je na vzestupu. Pandemii navzdory
MIWA Newsletter - February 2021
Znovupoužitelné obaly a hygiena: Jak to děláme?
#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!