Chci vědět více

Plán Evropské komise na odstranění jednorázových plastů

Důraz se klade na prevenci vzniku odpadů z plastových obalů.

Evropský parlament schválil nutný plán omezení znečištění plastovými odpady, který představuje silné stanovisko proti znečištění plasty a podporuje ochranu osob a životního prostředí.

Byla přijata celá řada opatření zakazujících plastové produkty na jedno použití nejpozději od roku 2021, například vatové tyčinky, brčka, talíře a příbory (výjimka do roku 2023), míchátka nápojů, držátka na balónky, oxo-rozložitelné plasty nebo potravinové obaly a kelímky z expandovaného polystyrenu.

Co tedy vlastně zahrnují přijatá opatření?:

 • Zákaz vatových tyčinek, brček, talířů a příborů (výjimka do roku 2023), míchátek nápojů, držátek
  na balónky, oxo-rozložitelných plastů nebo potravinových obalů a kelímků z expandovaného
  polystyrenu na jedno použití vztahující se na celou EU
 • Povinnost členských států EU přijmout opatření k dosažení 25% snížení spotřeby potravinových obalů 
  a nápojových kelímků
 • Povinnost členských států EU snižovat objem pospotřebního odpadu z filtrů tabákových produktů
  obsahujícího plasty o 50 % do roku 2025 a o 80 % do roku 2030
 • Programy rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) zahrnující náklady na úklid a opatření na zvyšování
  povědomí
 • Harmonizované normy a program rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) pro lovná zařízení, s cílem
  shromáždit 50 % a recyklovat 15 % lovných zařízení do roku 2025
 • Povinnost samostatného shromáždění 90 % nádob na nápoje a zajištění jejich výroby z recyklovaných
  materiálů v rozsahu 35 % do roku 2025
 • Povinnost vyloučit používání nebezpečných látek při výrobě hygienických potřeb
 • Povinnost označovat produkty s cílem informovat spotřebitele o přítomnosti nežádoucích chemických
  látek v některých plastových produktech na jedno použití

Pravdou je, že 32 % veškerého plastového odpadu končí svůj život v našich oceánech a v našem životním prostředí a 40 % putuje na skládky, jak uvádí Nadace Ellen MacArthurové. Pouze 2 % vyrobených plastů se recyklují a znovu využívají.Důraz se klade na prevenci vzniku odpadů z plastových obalů, která se zdá být nejúčinnějším způsobem, jak plasty dlouhodobě omezit a podpořit opětovné využívání našich zdrojů a snižování objemu plastových odpadů.

Jak řekla Justine Maillot, projektová vedoucí pro evropské záležitosti z nadace Surfrider Foundation Europe za společnost Rethink Plastic: „Občané v celé Evropě si přejí konec znečišťování plasty. Nyní je na vládách jednotlivých států, aby si své cíle nastavily vysoko a odolaly tlaku korporací na zachování stávající kultury, která věci na jedno použití podporuje.“

Viceprezident Evropské komise, Frans Timmermans, tisku řekl, že „prioritou Bruselu je vypořádat se s jednorázovými plasty, které se vyrobí za pět sekund, používáte je pět minut, a pak se rozkládají 500 let“.

Podle iniciativy New Plastics Economy Ellen MacArthurové je situace taková, že když budeme pokračovat stejným způsobem, do 50 let bude v oceánu víc plastových odpadků než ryb.

EU se tímto krokem stává hybnou silou řešení krize znečištění plasty i mezinárodní snahy o vyčištění oceánů a posun směrem k oběhovému hospodářství.

Naše budoucnost závisí na dnešních iniciativách a politických krocích všech stran. Vývoj v oblasti obalů se musí zaměřit na oběhová řešení, v nichž plast nadále není odpadem, a tento zdroj se udržuje v uzavřeném okruhu, aniž by měl negativní dopady na hygienu a bezpečnost, a zároveň je třeba vytvářet bezriziková řešení pro spotřebitele.

Mnohá řešení už existují a občané si tíživou situaci v oblasti plastů uvědomují čím dál silněji. Iniciativa New Plastics Economy Ellen MacArthurové nedávno vyjádřila tento celosvětový závazek.

Společnost Miwa se zavázala eliminovat plastové odpady, stejně jako více než 250 dalších organizací, včetně velkých hráčů, jako jsou například Nestlé nebo Danone.

Nové oběhové hospodářství je na vzestupu a MIWA je součástí tohoto řešení. Chceme nabízet nové, pohodlné a jednoduché způsoby nakupování, chceme inspirovat lidi k tomu, aby si osvojovali odpovědné zvyky, a představovat koncept precyklace.

 

Related articles

#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!
Jak pokračuje globální boj s plasty?
MIWA získává investici fondu Tilia
Nakupují Češi odpovědně?
Češi versus ekologie
Budoucnost patří oběhovému hospodářství