Chci vědět více

MIWA SE ZAVAZUJE VYTVÁŘET SVĚT BEZ PLASTŮ!

Řešení už existují a MIWA říká stop znečištění plasty a plastovému odpadu.

Hrozivé zjištění

Za posledních 50 let produkce plastů prudce stoupla, a to na 311 milionů tun v roce 2014. To by nebyl problém, pokud by se tyto plasty používaly opakovaně a byly začleněny do oběhového systému, v němž by nevznikal žádný odpad.

Jde však o to, že plasty, které používáme, jsou součástí všech aspektů našeho každodenního života. Kdo z nás se dnes s plasty nesetkává? 86 % plastových obalů se buď pálí, zasypává do země nebo končí v našem životním prostředí, v porovnání s 2 %, která jsou v cyklu znovu použita.

Nová naděje

Iniciativa New Plastics Economy, s níž přišla Nadace Ellen MacArthurové před čtyřmi lety, sdružuje podniky, vlády a organizace při sledování společné pozitivní vize nového oběhového hospodářství a vytváří celosvětovou koalici lídrů, jejíž potenciál dokáže zastavit vznik plastového odpadu u jeho zdroje.

Tato společná vize nastavuje minimální požadavky pro boj proti plastovému odpadu a znečištění. Předkládá nové cíle, které vyžadují, abychom přehodnotili způsob, jakým plasty využíváme, a hledali řešení, jak je udržet v uzavřeném cyklu.

Tento celosvětový závazek je postaven na tom, aby se z plastů nikdy nestávaly odpady, a je definován v šesti klíčových bodech:

Prioritou je odstranění problematických nebo nepotřebných plastových obalů prostřednictvím nového designu, inovací a nových způsobů dodávek

  • Zavádění modelů opětovného využití tam, kde je to možné, omezení potřeby jednorázových obalů   
  • Veškeré plastové obaly jsou 100% znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné
  • Veškeré plastové obaly jsou v praxi znovu používány, recyklovány nebo kompostovány
  • Využívání plastů je zcela odděleno od spotřebovávání omezených zdrojů
  • Žádné plastové obaly neobsahují nebezpečné chemické látky a v této souvislosti je zajištěno zdraví
    a bezpečnost všech zúčastněných osob, stejně jako dodržování jejich práv

Společnost MIWA se zavázala k vymýcení plastových odpadů a znečištění společně s více než 250 organizacemi, mezi nimiž jsou globální společnosti, vlády a města, nevládní organizace, akademické organizace a další.

Jsme opravdu hrdí, že jsme součástí této mezinárodní iniciativy, kterou odstartovala New Plastics Economy Nadace Ellen MacArthurové společně s Programem OSN pro životní prostředí.

Před rokem jsme získali cenu za inovace v kategorii « Oběhový design » na Circular Design Challenge, kterou pořádala společnost Open Ideo a Nadace Ellen MacArthurové. Tato příležitost otevřela společnosti MIWA mnoho dveří, i v souvislosti s otevřením inovačního hubu « Think Beyond Plastic ». Pro společnost MIWA to byl obrovský skok!

Nemohli jsme si nechat ujít možnost připojit se k tomuto celosvětovému závazku, protože naše řešení vnáší do nového oběhového hospodářství zásadní inovace. Společnost MIWA svou oběhovou technologii vyvíjí už 4 roky a do cyklu zapojuje výrobce, obchodníky i zákazníky.

Naše ambice?

Odstranit jednorázové obaly prostřednictvím nabídky jedinečné inovativní technologie, díky níž bude bezobalové nakupování pohodlné a oběh bude základním prvkem našeho konceptu, s využitím chytrých, adaptabilních a bezodpadových distribučních a maloobchodních řešení.

Touto cestou chceme inspirovat lidi k přejímání precyklačních zvyků a postupů a vytváření nových oběhových systémů.

Řešení už existují a MIWA říká stop znečištění plasty a plastovému odpadu. Jsme hrdí na to, že se po bodu velkých hráčů hlásíme k tomuto celosvětovému závazku a doufáme, že bude inspirací pro další, kteří se připojí k iniciativě New Plastics Economy a budou vytvářet oběhové hospodářství zítřka.

« Do roku 2050 může být v oceánu víc plastů, než ryb. Uvědomujeme si, že vyčištění pláží je životně důležité, ale skutečný problém s plasty začíná mnohem dřív, než se dostanou do našich oceánů a na naše pláže, proto musí mnohem dřív přicházet i samotná řešení. 

Skutečnou otázkou není to, zda je možné vytvořit svět, který nebude znečištěný plasty, ale co pro to společně uděláme.

Related articles

#EUGreenWeek: Proč MIWA předchází odpadu pomocí opětovného použití
Pět důvodů pro cirkulární ekonomiku
Koronakrize jako příležitost pro cirkulární ekonomiku
Proč by znovupoužitelné obaly měly být také „chytré“
Jsme nejlepší evropská inovace!
Jak pokračuje globální boj s plasty?
MIWA získává investici fondu Tilia
Nakupují Češi odpovědně?
Češi versus ekologie
Budoucnost patří oběhovému hospodářství