Projekt Vývoj systému MIWA reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008915 je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu OPPIK – Inovační vouchery. Cílem projektu je vývoj 3D modelu, funkčního modelu a finální tvorbě výkresové dokumentace systému BMS. Systém umožní transport, skladování a bezobalový prodej zboží pomocí informačních technologií.

Projekt VÝVOJ A TESTOVÁNÍ SKLADOVACÍ KAPSLE A VÝDEJNÍHO VENTILU MIWA reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012700 je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu OPPIK – Inovační vouchery. Jeho cílem je vývoj funkčního modelu skladovací kapsle a realizace prototypu výdejního ventilu, jež jsou klíčovou součástí BMS modulu, včetně otestování navrhovaných řešení při testovacím provozu zařízení BMS.

Projekt STUDIE POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU (LCA) TECHNOLOGIE BALENÍ A DISTRIBUCE POTRAVIN MIWA reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013184 je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu OPPIK – Inovační vouchery. Cílem je vypracování studie posuzování životního cyklu LCA technologie balení a distribuce potravin MIWA a srovnání s obvyklým způsobem balení a distribuce do jednorázových obalů z plastu a papíru.