Změňte dnešní obchody

Změňte dnešní obchody

Zahrňte odpovědnost do svého podnikání.

Využijte pohodlí chytrých technologií.

Podpořte novou spolupráci mezi výrobci a dodavateli.

Podpořte nový typ podnikání

Podpořte nový typ podnikání

Uchopte odpovědnost jako podnikatelskou příležitost. 

Sledujte rozvoj obchodních komunit rostoucích z úsilí místních podnikatelů.

Propojte výrobce a dodavatele se zákazníky ke vzájemnému prospěchu. 

Rozšiřte nákupní možnosti

Rozšiřte nákupní možnosti

Užívejte si výrobky bez zbytečných obalů a bez potravinového odpadu.

Objevte regionální sítě odpovědných obchodů.

Zjistěte více o vizi MIWA.