EU a ČR, cirkulárně a bez plastů?

Jak bude česká legislativa reflektovat nové evropské směrnice v otázce jednorázových plastů?

Nedílnou součástí aktivit MIWA je šíření povědomí o konceptu precyklace, neboli prevence vzniku odpadu. A tak jsme v říjnu na půde Senátu ČR uspořádali panelovou diskuzi na téma Cirkulární ekonomika.

EU a ČR, cirkulárně a bez plastů?
EU a ČR, cirkulárně a bez plastů?
EU a ČR, cirkulárně a bez plastů?

Diskuze měla název "Cirkulární ekonomika v evropské legislativě a české praxi" a byla zorganizována Senátem Parlamentu ČR ve spolupráci s MIWA.

Jak řekl jeden z panelistů, Vladimír Kočí, cirkulární ekonomika je pro spoustu lidí poněkud neuchopitelný koncept - "hodně se o ní mluví, ale nikdo ji ještě neviděl."

Na úvod tedy vysvětlení daného pojmu:

Cirkulární ekonomika je systém, ve kterém jsou uzavřeny toky materiálů, tak aby na konci nevznikal žádný odpad. Naopak - odpad by měl sloužit jako zdroj. Tento systém oponuje našemu stávajícímu linearnímu systému, kde suroviny jsou přeměněny na produkty, prodány a po skončení jejich krátké životnosti spáleny nebo skládkovány. (Zdroj: INCIEN)

Mezi panelisty byli:

- Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP ČR,

- Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru průmyslové ekologie, MPO ČR

- Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D., impact strategy poradce MIW

- Ing. Vladimír Kočí, PhD. , děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT

- Vojtěch Vosecký, MSc., z Institutu cirkulární ekonomiky

- Illektra Kouloumpi z Circle Economy, Holandsko.

__

A co zajímavého z úst panelistů zaznělo?

Diskuze vyzněla spíše pozitivním dojmem, v tom smyslu, že už se (ač pomaličku polehoučku) přesunujeme od teorie k praxi, což potvrdil Marek Havrda, podle kterého se konečně snažíme teoretický koncept pyramidy o nakládání s odpady přenést do reality. Jsme nicméně stále na samotném začátku přechodu ekonomik z lineární na cirkulární a nyní je na jednotlivých zemích, aby si stanovily kvantitativní a kvalitativní cíle a vytvořili ekonomické pobídky na podporu cirkulárních opatření.

Zahraniční host Illektra Kouloumpi z holandské organizace Circle Economy pak představila řadu fungujících příkladů cirkulárních a bezodpadových opatření ze zahraničí - systém na výkup plastových lahví v Norsku či "bezplastovou" uličku v holandském řetězci Ekoplaza.

Všechna tato opatření a snahy prosadit opatření, která povedou k bezodpadové výrobě i spotřebě jsou samozřejmě skvělá, ale před zavedením je třeba komplexně zhodnotit jejich skutečný dopad na životní prostředí. Toto bylo během diskuze zdůrazněno několikrát a hojně byl v této souvislosti skloňován termín LCA neboli "life cycle assesement." LCA je metoda hodnocení environmenátlních dopadů výrobku ve všech fázích jeho života (výroba, použití a likvidace). Pokud totiž počítáme všechny životní fáze vybraného výrobku, výsledný dopad nemusí vyjít tak dobře, jak se na první pohled může zdát.

Celou diskuzi můžete vidět zde:

Panelová debata i následná diskuze s publikem byly plodné a padlo během nich spoustu zajímavých poznatků. Jsme tedy motivováni v našich osvětových aktivitách pokračovat dále a budeme se těšit příště.

sdílet
Podpořte MIWAPoznejte náš tým