Rethinking Plastics

Řešení existují, ale jak z nich učiníme "nový standard?”

Pár chytrých hlav se sešlo v Brusel, aby probrali náš plastový problém a inovativní řešení. O čempak tam mluvili?

Tentokrát jsem se akce nezúčastnila já, ale můj drahý kolega Marek, který má v MIWA na starosti social impact. To mi nicméně nebrání v napsání článku. Pokud jsem správně pochopila, šlo v podstatě o to, že se v Bruselu sešlo pár chytrých hlav...ne dobře, speakerů z nejrůznějších oblastí-od vlády, přes akademické instituce, až po zástupce businessu, aby společně pohovořili o plastech. Rethink plastic. Přehodnotit plasty. Cílem tohoto setkání bylo ukázat, že existují řešení, která s plastem nepočítají, a přemýšlet, jak z takových řešení učinit nový standard. Na co tedy kolegové v Bruselu přišli?

Abych otázku zodpověděla, rozhodla jsem se zpovídat samotného Marka.

Většina z nás už dnes ví,  že na světě máme problém s plasty, to zde nemusíme rozebírat.  Co bych ale ráda rozebrala je, jak jsi v diskuzi zmínil, že recyklace není dostatečné řešení pro náš plastový problém, zajímalo by mě proč?

Co se týče plastových obalů, celosvětově je recyklováno jenom asi 10%, v Evropě jsme na tom o něco lépe, ale pořád je to jen zhruba 30%. Tato nízká čísla jsou způsobena jednak faktem, že spousta materiálů je prakticky nerecyklovatelných a také tím, že  samozřejmě ne všichni lidé třídí. Aby se třídilo co nejvíc, recyklace musí být jednoduchá a dostupná, což vždy není. Vezmi si například kafe “to go”, které piješ po cestě na ulici-vetšinou nemáš po cestě kontejner na plast, kam bys vyhodila víčko...a tak podobně. Lidé také nemají ekonomickou motivaci třídit, tu můžou vyřešit zálohy, které ale např. u nás kromě lahví od piva moc nefungují...Proto je prevence jasně lepším řešením-pokud odpad nevytvoříme, nemusíme řešit co s ním. Nyní je třeba hledat nová řešení a způsoby distribuce, které na principu prevence budou fungovat.

To zní logicky. Existují už taková řešení?

No MIWA přece. :-) Ne, vážně, samozřejmě, že existují, jen jich asi zatím není tolik, protože tento přístup je poměrně nová záležitost. Abych uvedl nějaký příklad, na eventu byli se mnou na pódiu např. zástupci firmy Repack-znovupoužitelné obálky pro zboží zakoupené na internetu, či Cupclub-zálohový systém na kelímky na kafe s sebou. Ještě bych zmínil třeba Svenska system vratných bedýnek pro distribuci a obchod používaných ve Švédsku.

Říkáš, že takových řešení moc není. Jak se tyto technologie dají udělat více mainstreamové?

Z pohledu firem půjde vždy o ekonomický aspekt. Je tedy třeba ukázat, že i udržitelná řešení, která mají nějaký vyšší cíl-např. eliminaci plastových obalů, ekonomicky dávají smysl. Většina lidí a hlavně firem má pocit, že udržitelnost je záležitostí výhradně pro neziskový sektor, ale není tomu tak, i udržitelná řešení mohou být ekonomicky životaschopné. Z pohledu zákazníků, neboli uživatelů takových systémů, je zase nejdůležitější pohodlí. Nová řešení tedy musí zákazníkovi zajistit minimálně stejné pohodlí, jaké má při stávajícím způsob nákupu či konzumace obecně. S tím souvisí zajištění infrastruktury, tzn. že pokud po lidech chceme, aby například vraceli obaly a tašky od nákupu přes internet, tak jim musíme zajistit pohodlný způsob vrácení-sběrná místa nebo ideálně možnost obaly prostě nechat před dveřmi, odkud si je e-shop při příští dodávce nákupu odveze. Něco jako starý dobrý "milkman" (mlékař) v Anglii...

Může zde nějak pomoct EU či legislativa obecně? Jakou vůbec hraje roli?

Určitě, vlády mohou zavést ekonomické nástroje, které motivují všechny přejít na postupy s menším negativním dopadem na životní prostředí- např. daně na jednorázové obaly. Příklad takového opatření, které již funguje je koneckonců zpoplatnění igelitových tašek v obchodech. Důvodem těchto opatření není pouze motivovat spotřebitele, ale také zohlednit skutečné náklady dané věci a zahrnout tak do její ceny i negativní externality v podobě škod, které páchá na životním prostředí. Vlády dále hrají roli v podpoře výzkumu a vývoje a samozřejmě také osvěty.

...

Já Markovi děkuji za zajímavé poznatky a teď mi nezbývá než doufat, že takových debat bude víc, od slov se přejde k činům a nová řešení, která přehodnotí plasty, začnou růst jako houby po dešti a budou natolik skvělá a pohodlná, že začnou být masově používány.

Tak zase příště!

T.

Bio:

Tereza je naše partnership manažerka. Díky své pozici potkává spoustu zajímavých lidí a organizací a navštěvuje nejrůznější akce. Miluje cestování a příležitosné psaní. Podívejte se na její osobní blog Teresita's. Pracovala pro OSN. Zajímá ji udržitelnost a zodpovědný přístup ke spotřebě a k životu celkově.

sdílet
Podpořte MIWAPoznejte náš tým