Miniaturní invaze

Plasty nám významně ulehčují naše hektické životy. Něco, co bylo vymyšleno za účelem lidem pomáhat, nám přece nemůže ublížit...že?

27. Únor 2018Celý článek

EU příkladem v boji s odpadem

Jako součást podpory přechodu na cirkulární ekonomiku Evropský parlament a Rada EU přijaly zásadní legislativní balík (již chybí jen formální podpis), jehož součástí je kvalitativně nový důraz na prev…

31. Květen 2018Celý článek

Minimum Waste

Otevření prostoru, kde je konečně k vidění technologie MIWA je pro nás velký krok kupředu!

15. Listopad 2018Celý článek

EU a ČR, cirkulárně a bez plastů?

Nedílnou součástí aktivit MIWA je šíření povědomí o konceptu precyklace, neboli prevence vzniku odpadu. A tak jsme v říjnu na půde Senátu ČR uspořádali panelovou diskuzi na téma Cirkulární ekonomika.

12. Listopad 2018Celý článek

Plán Evropské komise na odstranění jednorázových plastů

Důraz se klade na prevenci vzniku odpadů z plastových obalů.

16. Listopad 2018Celý článek