MIWA SE ZAVAZUJE VYTVÁŘET SVĚT BEZ PLASTŮ!

Společnost MIWA se zavázala k vymýcení plastových odpadů a znečištění společně s více než 250 organizacemi

Řešení už existují a MIWA říká stop znečištění plasty a plastovému odpadu.

Hrozivé zjištění

Za posledních 50 let produkce plastů prudce stoupla, a to na 311 milionů tun v roce 2014. To by nebyl problém, pokud by se tyto plasty používaly opakovaně a byly začleněny do oběhového systému, v němž by nevznikal žádný odpad.

Jde však o to, že plasty, které používáme, jsou součástí všech aspektů našeho každodenního života. Kdo z nás se dnes s plasty nesetkává? 86 % plastových obalů se buď pálí, zasypává do země nebo končí v našem životním prostředí, v porovnání s 2 %, která jsou v cyklu znovu použita.

Nová naděje

Iniciativa New Plastics Economy, s níž přišla Nadace Ellen MacArthurové před čtyřmi lety, sdružuje podniky, vlády a organizace při sledování společné pozitivní vize nového oběhového hospodářství a vytváří celosvětovou koalici lídrů, jejíž potenciál dokáže zastavit vznik plastového odpadu u jeho zdroje.

Tato společná vize nastavuje minimální požadavky pro boj proti plastovému odpadu a znečištění. Předkládá nové cíle, které vyžadují, abychom přehodnotili způsob, jakým plasty využíváme, a hledali řešení, jak je udržet v uzavřeném cyklu.

Tento celosvětový závazek je postaven na tom, aby se z plastů nikdy nestávaly odpady, a je definován v šesti klíčových bodech:

Prioritou je odstranění problematických nebo nepotřebných plastových obalů prostřednictvím nového designu, inovací a nových způsobů dodávek

  • Zavádění modelů opětovného využití tam, kde je to možné, omezení potřeby jednorázových obalů   
  • Veškeré plastové obaly jsou 100% znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné
  • Veškeré plastové obaly jsou v praxi znovu používány, recyklovány nebo kompostovány
  • Využívání plastů je zcela odděleno od spotřebovávání omezených zdrojů
  • Žádné plastové obaly neobsahují nebezpečné chemické látky a v této souvislosti je zajištěno zdraví
    a bezpečnost všech zúčastněných osob, stejně jako dodržování jejich práv

Společnost MIWA se zavázala k vymýcení plastových odpadů a znečištění společně s více než 250 organizacemi, mezi nimiž jsou globální společnosti, vlády a města, nevládní organizace, akademické organizace a další.

Jsme opravdu hrdí, že jsme součástí této mezinárodní iniciativy, kterou odstartovala New Plastics Economy Nadace Ellen MacArthurové společně s Programem OSN pro životní prostředí.

Před rokem jsme získali cenu za inovace v kategorii « Oběhový design » na Circular Design Challenge, kterou pořádala společnost Open Ideo a Nadace Ellen MacArthurové. Tato příležitost otevřela společnosti MIWA mnoho dveří, i v souvislosti s otevřením inovačního hubu « Think Beyond Plastic ». Pro společnost MIWA to byl obrovský skok!

Nemohli jsme si nechat ujít možnost připojit se k tomuto celosvětovému závazku, protože naše řešení vnáší do nového oběhového hospodářství zásadní inovace. Společnost MIWA svou oběhovou technologii vyvíjí už 4 roky a do cyklu zapojuje výrobce, obchodníky i zákazníky.

Naše ambice?

Odstranit jednorázové obaly prostřednictvím nabídky jedinečné inovativní technologie, díky níž bude bezobalové nakupování pohodlné a oběh bude základním prvkem našeho konceptu, s využitím chytrých, adaptabilních a bezodpadových distribučních a maloobchodních řešení.

Touto cestou chceme inspirovat lidi k přejímání precyklačních zvyků a postupů a vytváření nových oběhových systémů.

Řešení už existují a MIWA říká stop znečištění plasty a plastovému odpadu. Jsme hrdí na to, že se po bodu velkých hráčů hlásíme k tomuto celosvětovému závazku a doufáme, že bude inspirací pro další, kteří se připojí k iniciativě New Plastics Economy a budou vytvářet oběhové hospodářství zítřka.

« Do roku 2050 může být v oceánu víc plastů, než ryb. Uvědomujeme si, že vyčištění pláží je životně důležité, ale skutečný problém s plasty začíná mnohem dřív, než se dostanou do našich oceánů a na naše pláže, proto musí mnohem dřív přicházet i samotná řešení. 

Skutečnou otázkou není to, zda je možné vytvořit svět, který nebude znečištěný plasty, ale co pro to společně uděláme.

sdílet
Podpořte MIWAPoznejte náš tým