Sky News v MIWA

Byli jsme v reportáži Sky News!

Poté, co MIWA získala mezinárodní publicitu díky ceně Innovation prize, jsme se objevili v nejrůznějších médiích, včetně Sky News.

Sky News v MIWA
Sky News v MIWA
Sky News v MIWA

Reportáž Sky news

V lednu letošního roku nás kontaktovali lidé z britské televizní stanice Sky news, aby o MIWA natočili reportáž v rámci prvního výročí jejich kampaně Sky Ocean Rescue. Tato iniciativa vznikla z pohnutky televize být “zodpovědnou” s cílem posvítit si na plasty v oceánech. Ač se na první pohled může zdát, že v našich končinách jsou nám plasty v oceánech poněkud vzdálené a že s nimi MIWA nemá mnoho společného, není to pravda. Většina plastového odpadu se do moří dostane z pevniny větrem, řekami a kanály. MIWA je řešení, které si klade za cíl snížit množství obalového odpadu, jež tvoří významnou část odpadu v oceánech. Pokud se naše řešení rozšíří a bude používáno ve velkém měřítku, na množství plastového odpadu bude mít jistý dopad. V reportáži zakladatel MIWA Petr Báča vysvětluje náš koncept a jeho plánované dopady. Z pražské kanceláře se natáčení přesunulo do VÚTS v Liberci, kde probíhá vývoj technologie-BMS (modulárního systému) a kapslí. Celou reportáž můžete vidět zde:

Více o kampani Sky Ocean Rescue: https://skyoceanrescue.com/

sdílet
Podpořte MIWAPoznejte náš tým