Social Impact

Chceme vyřadit jednorázové obaly ze hry.

Misí MIWA je snížit jednorázové obaly a udělat tak něco pro naši planetu.

Social Impact
Social Impact
Social Impact

Vzhledem k naší misi jsme často zváni na nejrůznější eventy v Česku i v zahraničí, abychom promluvili o našem systému a o tom, jak přispívá ke zdraví naší planety. Zde je stručný výběr nejdůležitějších akcí, kterých jsme se v poslední době zúčastnili:


 

MIWA na akci OSN Innovation days v Istanbulu

 

Na přelomu října a listopadu 2017 se v Istanbulu odehrála každoroční akce Rozvojového programu OSN (UNDP) nazvaná Innovation days. Akce byla zaměřena na socialní inovace a tzv. “human centered design”, tedy řešení, která berou v potaz jedince a jeho prospěch. MIWA, jakožto inovativní projekt, byla na tuto akci pozvána a náš systém byl v Istanbulu odprezentován Markem Havrdou, PhD., expertem na social impact. Pro MIWU je právě human centered design podmínkou jejího úspěchu; podle nás se velké věci daří prosadit jenom pokud jsou daná řešení užitečná a prospěšná pro každého jednotlivce. A MIWA je užitečná pro všechny, kteří jsou součástí jejího “ekosystému”-pro výrobce, obchodníky i zákazníky. Projekt MIWA se na Istanbulské akci setkal s úspěchem, jelikož je přínosný pro životní prostředí a zároveň pohodlný a užitečný pro uživatele.

Workshop na téma Food and Packaging waste na fóru Menu for change

MIWA ve spolupráci s organizací Glopolis uspořádala workshop na téma Obalový a potravinový odpad na třídenní akci Mezinárodní fórum Menu pro změnu (Menu for change International forum) 2018. Projekt Menu pro změnu je určen ekoškolám z devíti evropských zemí a má za cíl zkoumat možnosti, jak odpovědně přistupovat k potravinám a mít tak pozitivní dopad na životní prostředí.  V rámci workshopu zástupci MIWA Marek a Tereza účastníkům vysvětlili fungování našeho systému a potenciální přínosy projektu z pohledu ušetřeného obalového i potravinového odpadu. Po přednášce následovala diskuze nad tím, jak minimalizovat odpad (potravinový i obalový). Bylo hezké vidět, kolik lidí z oblasti školství se snaží k jídlu a konzumaci celkově přistupovat zodpovědně a tyto myšlenky na školách šíří dál.


Přečtěte si také článek od příležitostné blogerky MIWA Terezy o eventu s názvem Rethink plastics, kterého se MIWA nedávno účastnila v Bruselu:  http://www.miwa.eu/blog/rethinking-plastics

sdílet
Podpořte MIWAPoznejte náš tým